rari monaco         AC firenze 1860        
rig ok micheleS fanta voto   supp rig (5) rig oltranza   rig ok paolo fanta voto   supp rig (5) rig oltranza
20   chimenti 5 6           11 t dida 6 6 6      
19 x curci 5 6,5 5           paoletti 5 6        
17 t doni ng ng ng         17 r kalac ng ng        
10   chivu ng ng           rr agostini 5,5 5,5   5,5    
16 rr dainelli 6 6           rrr dossena ng ng        
14 t galante 6 6 6       1 t kaladze 6 6 6   1  
18 r grandoni 5 5   5     12 t pasquale 6 6 6      
4 t mexes 7,5 7,5 7,5   1   10 t couto 5 5,5 5      
            7 t lucarelli a. 6,5 6,5 6,5      
9 t burdisso 6 6 6       14 r paci ng ng        
5 t zaccardo 5 5 5   0     2 t maggio 6 6 6   1  
    stankovic ng ng             doni c. ng ng        
8 t pirlo 7 7 7       3 t morfeo 5,5 5,5 5,5   0  
2 t brighi 6 6,5 6   1   4 r vieira sv sv     ng  
6 r filippini a. 6 6   6 1   9 t donati 6 6 6      
1 t foggia 6 6 6   1   5 t bonanni 5,5 5,5 5,5   0  
    fini ng ng           rrr busce' ng ng        
15   antonini 5 5,5         13 rr morrone 5,5 6   5,5    
3 rr tissone 5,5 5,5     ng         conti ng ng        
7 t totti 10,5 7,5 10,5       6 t suazo 5,5 5,5 5,5   0  
  rr matusiak ng ng         18 rrr di natale ng ng        
12 t adriano l. 5 5 5       15 rr vucinic sv sv        
11 t budan 6 6 6       8 t spinesi 9,5 6,5 9,5      
13 r matteini 6,5 6,5   6,5       16 r floccari sv sv        
        attaccante d'ufficio   4    
               
               
               
70 17,5 4   67,5 15 2  
se in casa +2 0       se in casa +2 0      
70       67,5