au mammuth                       sole alpi                    
rig ok francesco                     rig   giorgio/bruno                    
3   t julio cesar INT 6,5 6,5 6,5   AU MAMMUTH: supplementari   8   r frey s. GEN 7 6     SOLE ALPI: serie 5 rigori  
12   r castellazzi INT ng ng       lauro 6 tot 10 9   t viviano PAL 7 6 6     morganella 4,5 tot 16
      orlandoni INT ng ng       mazzarani sv           lupatelli GEN ng ng       olivara 4,5    
                    giocatore d'ufficio 4                           caracciolo 7    
6   t lucio INT 4,5 4 4   AU MAMMUTH: serie 5 rigori   1   t thiago silva MIL 6 6 6   SOLE ALPI: serie 5 rigori  
4   t nagatomo INT 5,5 5,5 5,5   1 giacomazzi x     2   t danilo UDI 6,5 6,5 6,5   1 thiago silva x    
      pisano e. PAL ng ng     2 ibrahimovic x           masiello ATA ng ng     2 danilo x    
8   t raggi BOL 5,5 5,5 5,5   3 julio cesar n.a R13.11b   4   t peluso ATA ng ng ng   3 lisuzzo x    
14   rr capuano CAT ng ng     4 nagatomo o           lulic LAZ ng ng     5 di vaio x    
9   t terzi SIE 5,5 5 5   5 di michele x     3   x lisuzzo NOV 6,5 6,5 6,5   6 rossettini 0    
      morero CHI ng ng     6 lucio o     6   t rossettini SIE 5,5 5,5 5,5            
15   r lauro CES 6 6               12   rr morganella NOV 5 4,5              
                tot 3                 tot 4
                                                         
      krasic JUV ng ng               14   t vargas FIO 6 6 6            
13   r stankovic INT ng ng               13   t boateng MIL ng ng ng            
10   t parolo CES 5 5 5                   d'agostino SIE ng ng              
16   rr constant GEN ng ng               16   x hetemaj CHI 6,5 6,5 6,5            
      bacinovic PAL ng ng                     isla UDI ng ng              
1   t giacomazzi LEC 6 5,5 5,5             18   rrr bonaventura ATA ng ng              
17   rrr mazzarani NOV sv sv               17   rr olivera FIO 5 4,5              
11   t rossi ma. GEN 5 5 5             10   t cigarini ATA 6 5,5 5,5            
                                       
                                                         
2   t ibrahimovic MIL 7 10 10             5   t di vaio BOL 6,5 9,5 9,5            
7   t floro flores UDI 6 5,5 5,5             11   t floccari PAR 5,5 5,5 5,5            
      calaio' SIE ng ng               7   t palacio GEN 6 6 6            
5   t di michele LEC 6 9 9                   nene' CAG ng ng              
18   r morimoto NOV ng ng               15   r caracciolo GEN 7 7              
                          castaignos INT 5,5 5,5              
                                                         
                           
                           
                           
gioc. d'ufficio 4               gioc. d'ufficio 4              
66,5             69,5            
                           
66,5             69,5